Domena jest na sprzedaż. Dzwoń, dogadamy się! :-)   507 96 11 46
Zdrowe jedzenie Zdrowie fizyczne

Etykiety na produktach a nasze zdrowie

13 grudnia 2014 weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. To duży krok na przód. Przepisy nakładają wymóg, aby etykiety żywności oferowanej konsumentom w opakowaniach były czytelne, nieusuwalne, zrozumiałe Prócz tego nie mogą wprowadzać w błąd i pomijać istotnych informacji.
Najważniejsze zmiany to:

1. Poprawa czytelności tekstu. Minimalna wielkość czcionki na etykiecie wynosi 1,2 mm, a na bardzo małych opakowaniach – 0,9 mm.

2. Obowiązkowe umieszczenie na etykiecie między innymi następujących informacji: nazwa (nie zmyślona, lecz wskazująca na rodzaj produktu), spis wszystkich składników (wraz z alergenami oraz dodatkami do żywności), zawartość netto, data minimalnej trwałości (lub termin przydatności do spożycia), warunki przechowywania lub przygotowania, dane producenta.

3. Alergeny – na etykiecie muszą znajdować się informacje o rodzaju składnika powodującego alergię, który musi być wyróżniony np. napisany inną czcionką, kolorem lub na innym tle. W przypadku produktów sprzedawanych luzem – informacje o alergenach powinny być umieszczane na wywieszce przy produkcie.

4. Skład – na pierwszym miejscu na etykiecie musi znajdować się składnik, którego w produkcie jest najwięcej. Artykuły jednoskładnikowe, przykładowo masło lub mleko nie muszą mieć wykazu składników.

5. Składnik niespodzianka – jeżeli produkt zawiera składniki, których zazwyczaj nie spodziewamy się w danych produktach, będzie o tym informować napis na opakowaniu znajdujący się obok nazwy. Przykładowo możemy spodziewać się takiej informacji „pasztet drobiowy z tłuszczem roślinnym”.

6. Wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia produktu – miejsce pochodzenia produktu ma duże znaczenie dla konsumentów. Często na podstawie tej informacji jest podejmowana decyzja o zakupie. Etykieta musi informować o kraju pochodzenia produktu, jeśli szata graficzna albo informacje w oznakowaniu mogłyby konsumenta wprowadzić w błąd.

7. Woda w surowym mięsie i rybach wyglądających jak sztuka mięsa, czy filet – gdy jest jej więcej niż 5 procent masy produktu będziemy o tym poinformowani na etykiecie.

8. Gdy do mięsa lub ryby dodano białko zwierzęce, to nazwa produktu, a nie tylko wykaz składników, musi o tym informować. Znajdziemy wtedy przykładowo takie zdanie: „kotlet z dorsza z dodatkiem białka wieprzowego”. Na etykiecie musi być także data zamrożenia mięsa i ryb.

9. Żywność w Internecie – w tym kanale sprzedaży to właściciel strony internetowej przed zakupem musi zadbać o prawidłowe poinformowanie konsumentów o składzie produktu. Czyli na stronie internetowej muszą być podane takie same informacje jak w tradycyjnym sklepie.

Zawsze zwracamy uwagę na etykiety, jakie powierzają nam klienci do druku.
Drukarnia Etykiet Blue System Bydgoszcz

Mogą ci się spodobać także

Brak komentarzy

Odpowiedz